Nabídka a ceny služeb

1. vymáhání (inkaso) pohledávek

2. přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení

3. ostatní služby:

  • ohodnocení pohledávek, na základě kterého se rozhodnete pro způsob vymáhání Vaší pohledávky
  • prověřování Vašich budoucích obchodních partnerů z hlediska platební morálky
  • zápočty pohledávek
  • zajištění již existujících i budoucích pohledávek zástavními právy, směnečným ručením dalších osob apod.
  • vyhledávání dluhů Vaší konkurence
  • zpracování přihlášek do insolvenčních řízení Vašich dlužníků, kteří se již v insolvenčních řízeních nacházejí
  • zpracování a podání exekučních návrhů v případě, že již máte pravomocné exekuční tituly
  • zpracování a podání trestních oznámení
  • další poradenství a služby, související s problematikou pohledávek

 

 

Cena služeb

1. Odměna za vymožení Vaší pohledávky, vzniká naší společnosti až po připsání dlužné částky nebo její části na Váš účet a je vypočtena jako procentuální podíl (maximálně 25% podle stáří, výše a složitosti pohledávky) z částky již vymožené. Do té doby neplatíte nic a všechny náklady spojené s vymáháním pohledávky jsou v naší režii.

2. Odměna za přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení činí od 1.500,-Kč (+DPH) podle složitosti přihlášky a objemu přiložené dokumentace.

3. Cena za ostatní služby mimo rámec vymáhání bude dohodnuta předem dle složitosti zakázky. Naši stálí klienti, pro které vymáháme pět a více pohledávek mají i tyto služby zdarma.

 

RAMADA, spol. s r.o.

TEL: 241 44 20 67
GSM: 602 17 18 12
email: ramada@ramadasro.cz