Inkasní postupy

Při zahájení vymáhání Vaší pohledávky postupujeme sestupně následujícím způsobem podle charakteru dluhu dlužníka a jeho přístupu k řešení:

 -          mimosoudní inkaso pohledávky

vyvíjíme na dlužníka tlak prostřednictvím našich terénních pracovníků přímo v sídlech dlužníků, cílem je dlužníka přimět k úhradě celé pohledávky včetně příslušenství, popř. po dohodě s Vámi její části  narovnáním nebo splátkovým kalendářem formou notářského zápisu a dozajištěním pohledávky dalšími osobami bez nutnosti žalovat pohledávku u soudu nebo podávat insolvenční návrh

 -          soudní inkaso pohledávky

ve spolupráci s kooperující advokátní kanceláří, která se specializuje na problematiku vymáhání pohledávek dluh dlužníka zažalujeme u příslušného soudu a po získání pravomocného exekučního titulu jestliže stále nedojde k úhradě dluhu dlužníka přistoupíme k

 -          výkon rozhodnutí, exekuce majetku a příjmů dlužníka

na základě pravomocného rozhodnutí soudu podáme exekuční návrh na majetek dlužníka k jednomu z největších a nejúspěšnějších Exekutorských úřadů v ČR, popř. podáme k soudu návrh na výkon rozhodnutí k dozajištění pohledávky např. nemovitým majetkem dlužníka, což je další velmi účinný nástroj, jak přimět dlužníka k úhradě svého dluhu

 -          prodej pohledávky

 po dohodě s Vámi nalezneme zájemce o Vaší pohledávku, který jí koupí za smluvenou cenu, toto řešení je vhodné zejména, spěcháte-li na svoje finanční prostředky

 -          insolvenční návrh

v případech, kdy se to ukáže jako vhodné a bude dlužník splňovat podmínky, podá kooperující AK za Vás insolvenční návrh

 

 

 

RAMADA, spol. s r.o.

TEL: 241 44 20 67
GSM: 602 17 18 12
email: ramada@ramadasro.cz