Přihlášky pohledávek

  • Podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) je nutno přihlásit pohledávku věřitele za dlužníkem v “úpadku“ do daného insolvenčního řízení. 
  • Úspěšnému uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení musí předcházet včasné a bezchybné podání přihlášky. Lhůtu pro podávání přihlášek stanoví soud v rozhodnutí o úpadku. Ta obvykle bývá 30 dní od tohoto rozhodnutí.
  • K přihláškám podaným po této lhůtě nebude přihlíženo a šance na uspokojení pohledávky jsou poté prakticky nulové.
  • Nutnost podat přihlášku se týká i pohledávek, které byly uplatněny u soudu nebo jsou již vykonatelné a i pohledávky, které jsou v režimu exekuce.

Naše zkušenosti s touto agendou Vám pomohou předejít odmítnutí Vaší přihlášky insolvenčním soudem.

Ceny služby neleznete zde.

RAMADA, spol. s r.o.

TEL: 241 44 20 67
GSM: 602 17 18 12
email: ramada@ramadasro.cz